Офіційні правила

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

РЕКЛАМНОЇ ІНТЕРНЕТ-АКЦІЇ «ШКОЛА ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ MONEYSEND” ДЛЯ БРЕНДУ ТМ «MASTERCARD»

(надалі — «Правила»)

 

Організатор (Замовник) Інтернет-Акції: Представництво «Мастер Кард Юроп спрл» в Україні, ЄДРПОУ 26600463.  Місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 17/52 А, м. Київ, 03680, Україна

Виконавець Інтернет-Акції: ТОВ «Еймбюланс», ЄДРПОУ 37472324.  Місцезнаходження: вул. Артема, 50, оф.8 А, м. Київ, 04053, Україна. Виконавець інтернет-Акції є відповідальним за належну організацію роботи сайту http://moneysendschool.com (надалі – «Сайт Акції»), його технічну підтримку та редагування, проведення комунікації з Учасниками інтернет-Акції в мережі Інтернет, соціальне Інтернет медіа залучення, інформування всіх Учасників інтернет-Акції щодо ключових подій на Cайті Акції.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТ-АКЦІЇ

 

 «Школа грошових переказів MoneySend» (далі Школа) — умовна назва Інтернет-Акції, в якій Учасник проходить інтерактивний тест, відповідаючи на питання про грошові перекази MasterCard MoneySend.

«Візит до бабусі» - маніпуляція на Сайті Акції, яка надає спробу «пройти Школу» та стати переможцем Акції.

«Приз» — Заохочення, надане як стимуляція, лояльних до продукції під ТМ «MasterCard», споживачів, Учасників Акції. При виконанні Учасником Правил Акції, такий Учасник здобуває право на отримання Призу відповідно до умов даних Правил.

«Інструкція для батьків» — умовна назва детального опису послуги грошових переказів MasterCard MoneySend, який можна надіслати для ознайомлення за допомогою посилання іншим користувачам Інтернету.

«Шер» - маніпуляція за допомогою якої здійснюється поширення інформації (тексту або зображення) у профіль у соціальній мережі https://www.facebook.com/ або https://vc.com.

«Користувач» - користувач мережею Інтернет, що без жодних маніпуляцій відвідав сторінку Акції (Сайт Акції).

«Бабусі-тренери» - бабусі, які в форматі відео ставлять запитання Учасникам, що «проходять Школу» та є одним з елементів Інтернет-Акції.

«Бабусині перекази», «Перекази від бабусь»  - умовна назва призів Акції (грошового переказу на мобільний та/або переказу на картку MasterCard).

  

1. Загальні умови проведення рекламної Інтернет-Акції «ШКОЛА ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ MONEYSEND” ДЛЯ БРЕНДУ ТМ «MASTERCARD»

 (надалі — «Акція»):

 

1.1. Акція – захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів послуги грошових  переказів MasterCard MoneySend,(МаніСенд) формування інтересу та споживчого попиту на дану послугу, формування обізнаності споживачів про послугу грошових переказів MoneySend під ТМ «MasterCard», збільшення обсягів грошових переказів за допомогою послуги MoneySend та передбачає вручення Призів Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил здобудуть право на отримання Призів відповідно до умов даних Правил.

Дана Акція не є лотереєю або азартною грою. Дана Акція проводиться на безоплатній основі з ціллю популяризації вказаної Послуги, а саме Послуги грошових переказів MoneySend під ТМ «MasterCard».

1.1.1.Сайт для участі в Акції розміщений за адресою http://moneysendschool.com є власністю Організатора Акції.

 

2. Період та територія проведення Акції:

 

2.1. Загальний період проведення Акції: з 00:01 год. за Київським часом 16 березня 2015 року по 23:59 год. за Київським часом 16 квітня 2015 року. Протягом загального періоду Акції, користувачі можуть стати Учасниками Акції, відповідно  до умов даних Правил.

2.2. За бажанням Учасника Акції, кожен Учасник Акції, який виконав відповідні умови даних Правил, може взяти участь у визначенні учасників Акції (переможців), які здобудуть право на отримання Призів передбачених даними Правилами, але тільки в період: з 00:01 години за Київським часом 16 березня 2015 року по 23:59 годину за Київським часом 16 квітня 2015 року включно.

Увага! З 17 квітня 2015 року, визначення Учасників Акції (переможців), які здобудуть право на отримання  Призів відбуватися не буде, а Сайт Акції функціонуватиме лише для «проходження Школи». Також буде можливість поділитись результатами тесту.

2.3. Акція проводиться на всій території України* у глобальній мережі Інтернет на Сайті Акції за адресою:  http://moneysendschool.com (надалі – Сайт) з урахуванням специфіки мережі Інтернет, *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також територій Донецької та Луганської областей, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.

2.4. Організатор Акції має право на зміну періоду проведення Акції, території проведення Акції, а також інших умов проведення даної Акції, за умови попереднього повідомлення про такі зміни на Сайті Акції.

 

3. Вимоги до Учасників Акції:

 

3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років, які постійно проживають на території України.

3.1.1. Учасниками Акції не можуть бути наступні особи:

- особи, що не досягли віку 18 років, особи, що не є громадянами України, та/або громадяни України які постійно не проживають на території України.

- особи, що не виконали умов даних Правил Акції.

- співробітники Організатора Акції, Виконавця, і члени їхніх сімей, неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи.

3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає умовам п.3 даних Правил і належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

3.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися правил користування Сайтом Акції викладених в даних Правилах;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

3.3.1. Увага! Ті Учасники, що бажають взяти участь у визначенні Учасників Акції (переможців), що здобудуть право на отримання Призу Акції передбаченого п. 5.2.2. Акції, на момент участі в Акції  обов’язково мають мати власну банківську картку з платіжною системою MasterCard.  

3.4. Учасники Акції на момент участі в Акції, повинні бути зареєстровані та мати власний профіль в соціальній мережі https://www.facebook.com/ або   https://vc.com.

3.5. Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє  Організатора та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Приз, і такий Учасник, який здобув право на отримання Призу але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Призу.

3.6. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

  

4. Сутність завдання Акції та умови участі в Акції:

 

4.1. Для участі в Акції Користувачеві необхідно:

4.1.1. Відвідати Сайт Акції.  

4.1.2. Зареєструватися, активізувавши власний профіль на Сайті Акції, за допомогою власних облікових записів (аккаунтів) в соціальних мережах https://vc.com або https://www.facebook.com.

Створений профіль реєструється на Сайті Акції автоматично.

Реєструючись на Сайті Учасник тим самим надає Організатору та Виконавцю Акції свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень.

4.1.3. Після реєстрації необхідно «пройти Школу» на Сайті Акції. Для цього необхідно здійснити наступні маніпуляції:

натиснути кнопку “Пройти школу”. Відповісти  правильно на 6 запитань. На кожне запитання пропонується  3 варіанти відповідей, серед яких необхідно обрати  лише 1 правильну відповідь.

Для успішного «проходження школи» (для вдалого виконання маніпуляції),  Учасник повинен дати правильну відповідь на всі 6 питань.

У разі неправильної відповіді, система повертає Учасника до  запитання на яке він дав невірну відповідь.

Участь Учасників Акції у визначенні Переможців, які здобудуть право на отримання Призів Акції  

4.1.4. Щоб претендувати на право здобуття  Призів Акції – бути визнаним Переможцем, Учасникам Акції, які успішно «пройшли Школу» у відповідності до вимог даних Правил, необхідно здійснити комплекс маніпуляцій під назвою – «Візит до бабусі».

«Візит до бабусі» - це маніпуляція на Сайті Акції, яка здійснюється 2 шляхами:

А) Щоб здобути право на отримання Призу (стати переможцем) , Учасник, який має таке бажання, та який обов’язково попередньо правильно відповів на всі 6 запитань – успішно «пройшов Школу», повинен натиснути кнопку «Поділитись» (здійснити Шер), після чого, поділившись у соціальних мережах інформацією про Акцію, він буде автоматично включений до Обліку «Візитів до бабусь», тобто здійснить маніпуляцію «Візит до бабусі»;

та

Б) Додаткова маніпуляція, окрім Шеру (на умовах визначених в п. А) даного пункту). Вказана додаткова маніпуляція стає доступною за наступних умов:  Запрошення своїх друзів приймати участь в Акції шляхом «Шеру» у одну із соціальних мереж (vk.com, facebook.com або за допомогою персонального лінку, який можна скопіювати на сайті Акції). 

За кожного Учасника, який приєднується  за запрошенням (стає Учасником Акції), Учасник Акції отримує по одній додатковій маніпуляції – «Візиту до бабусі».

            Спроби – «Візити до бабусі» знову стають активними, з моменту коли запрошені Учасником користувачі теж стають Учасниками Акції у відповідності до вимог даних Правил, а саме коли користувачі заходять на Сайт Акції за Шером Учасника у одну із соціальних мереж: vk.com, facebook.com або за персональним лінком та реєструються на Сайті Акції.

За одного Учасника дається одна додаткова спроба маніпуляції – «Візит до бабусі», але не більше 50 маніпуляцій.

            Якщо користувач, що перейшов за посиланням вже зареєстрований на Сайті Акції, як Учасник, то за нього додаткові спроби не надаються.

Коли додаткові спроби "Візити до бабусі" стають активними, Учасник може скористатися ними, натиснувши кнопку «Спробувати» на головній сторінці Сайту Акції.

В усіх інших випадках кнопка «Спробувати» не активна.

4.1.5. На Сайті Акції ведеться Облік «Візитів до бабусь», серед нумерації (загальної нумерації обліку) даними Правилами передбачено «Виграшні візити до бабусь». Відповідно, Учасники, які «здійснили» «Виграшні візити до бабусь», тобто виконали певні маніпуляції передбачені даними Правилами, здобувають можливість претендувати на отримання Призів передбачених даними Правилами. 

 Увага!!! Кожен Учасник може «проходити Школу» будь-яку кількість разів, та здійснювати будь-яку кількість Шерів результатів проходження Школи (у відповідності до положень п.п. А п.4.1.4  даних Правил, але до Обліку  (нумерації) усіх «Візитів до бабусь» (маніпуляцій) з переліку яких визначаються Учасники, які здійснили «Виграшні візити до бабусь», включається лише 1 (перший) Шер 1 (першого) результату «пройденої Школи», а також спроби здійснені відповідно до положень  п.п.Б п.4.1.4.  даних Правил.

Після першого Шеру результатів проходження Школи та «Візиту до бабусь» відповідно за рахунок натискання кнопки «Спробувати» Учасник отримує повідомлення якою є ця спроба у загальному обліку.

4.1.6. Учасники Акції, які потрапили до Обліку «Візитів до бабусь» мають право претендувати на Призи передбачені даними Правилами, якщо вони здійснили «Виграшні Візити до бабусь».

«Виграшним Візитом до бабусь» серед загального Обліку (нумерації) усіх «Візитів до бабусь»  (маніпуляцій) є:

Кожний 3-й «Візит до бабусь» здійснений в Обліку «Візитів до бабусь», дає право претендувати Учаснику, який його здійснив на отримання Призу передбаченого п. 5.2.1. даних Правил. 

Кожний 300-й «Візит до бабусь» здійснений в Обліку «Візитів до бабусь», дає право претендувати Учаснику, який його здійснив на отримання Призу передбаченого п.5.2.2. даних Правил.  

4.1.7. Визначення Виконавцем Переможців Акції (серед Учасників, які беруть участь в отриманні Призів) здійснюється за допомогою програмних налаштувань на Сайті Акції, за допомогою яких кожен 3-ій та кожен 300-й Учасник Акції, серед нумерації (загальної нумерації обліку) усіх «Візитів до бабусь», здобуває  право на отримання Призу.

В програмних налаштуваннях Сайту Акції не містяться приховані комп’ютерні алгоритми, які прямо чи опосередковано впливають на об’єктивність та прозорість процесу визначення Переможців Акції. Одиницею жеребкування вважаються унікальний числовий номер Учасника зареєстрованого на Сайті Акції. Унікальний числовий номер визначається програмними налаштуваннями сайту та з’являється на сайті після проходження Учасником тесту та його шеру в соціальних мережах (абзац 3 п.4.1.5. даних Правил).

4.1.8. Кожен 3-ій Учасник, серед загального Обліку (нумерації) усіх «Візитів до бабусь», а саме кожний 3-тій, 6-тий, 9-тий і т.д., має можливість отримати Приз, передбачений положеннями п.5.2.1. даних Правил.  Облік кожного 3-го Учасника ведеться з урахуванням кількості Призового фонду вказаного в п.5.2.1. даних Правил.

4.1.9. Кожен 300-й Учасник, серед загального Обліку (нумерації) усіх «Візитів до бабусь», а саме кожний 300-й, 600-й, 900-й і т.д., має можливість отримати Приз, передбачений положеннями п.5.2.2. даних Правил. Облік кожного 3-го Учасника ведеться з урахуванням кількості Призового фонду вказаного в п.5.2.2. даних Правил. 

4.2. Організатор та Виконавці залишають за собою право:

- не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, крім випадків, передбачених даними Правилами та чинним законодавством України, а також при виникненні спірних ситуацій;

- на свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Акції, змінити дані Правила, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані виходом із ладу технічного оснащення Сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, неполадок у мережі зв’язку, несанкціонованого втручання, технічних неполадок або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та/або Виконавців та яка впливає на виконання, безпеку або належне проведення Акції;

- розміщувати рекламні матеріали про Акцію на Сайті та на будь-яких інших публічних ресурсах.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі його персональні дані, можуть оброблятися Організатором і Виконавцями з метою інформування такого Учасника Акції про результати вручення/надсилання Призів Акції, та сплати передбачених чинним законодавством України податків та зборів.

4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних/завідомо неправдивих даних під час реєстрації на Сайті для участі в Акції у порядку, так само як і подальше ненадання або надання невірних/неіснуючих даних звільняє Організатора та Виконавців від обов’язку вручити/надіслати Приз, і такий Учасник, який здобув право на отримання Призів, втрачає право на отримання Призу.

4.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції погоджуються та підтверджують факт ознайомлення і повної згоди з даними Правилами. Учасники погоджуються з тим, що всі опубліковані на Сайті дані Переможців, оприлюднюються Організатором до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до них з будь-якого місця та у будь-який час за власним вибором.

4.6. У випадку порушення Учасником зобов’язань, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавців збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі, документально підтверджені, збитки у повному обсязі.

4.7. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії.

 

5. Призовий фонд Акції:

 

5.1. Призовий фонд Акції обмежений та його кількість може бути змінена (збільшена або зменшена) Замовником Акції.

5.2. Фонд Призів Акції включає такі Призи:

5.2.1. Поповнення рахунку мобільного телефону Учасника Акції на суму 10 грн. – всього передбачено 10 000 поповнень.

5.2.2. Грошовий приз  у розмірі 729,93 грн. без вирахування обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України. Вказаний грошовий приз надається Переможцеві, який здобув право на його отримання у вигляді грошового переказу за допомогою сервісу MasterCard MoneySend.  у розмірі 500грн. за вирахуванням усіх необхідних податків та зборів передбачених чинним законодавством України.  Всього передбачено 72 перекази.

УВАГА! Отримати Приз – грошовий переказ за допомогою послуги MasterCard MoneySend мають право Учасники вказані в п.4.1.9. даних Правил, та за наявності у такого Учасника на момент участі в Акції банківської картки з платіжною системою MasterCard. Власники карток інших платіжних систем не можуть отримати даний Приз.

5.3. Призи можуть бути отримані Учасниками Акції тільки за умови виконання умов Офіційних Правил даної Акції.

5.4. Замовник залишає за собою право збільшити або зменшити загальний Призовий фонд Акції, або включити до Призового фонду додаткові Призи, не передбачені цими Правилами.

5.5. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Призів.

5.6. Призи можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Призів, тільки на умовах цих Правил.

5.7. Приз, що підлягав врученню Учаснику, що здобув право на отримання Призу, за результатами Акції, але не виконав усіх умов даних Правил, або будь-яким іншим чином втратив право на отримання Призу, залишається у повному розпорядженні Організатора та використовується ним на власний розсуд.

5.8. Кількість Призів обмежена. Після того, як всі Призи (з урахуванням кількості передбаченої п. 5.2. даних Правил) будуть розіграні, Учасники можуть продовжувати брати участь в Акції, але виграшні спроби не дають право Учаснику отримати Приз.

5.9. Оподаткування призів здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Всі податкові зобов’язання стосовно розповсюдження Призів Акції, бере на себе Виконавець.

5.10. Фіксування результатів Акції по визначенню Переможців Акції, що здобули право на отримання Призів. Результати Акції фіксуються в присутності комісії у складі представників Виконавця Акції в кількості 5 членів. Результати Акції фіксуються в Протоколі та засвідчуються підписами членів комісії. 

5.11. Право на отримання призу не може бути передано учасником третій особі.

 

6. Умови вручення призів Акції:

 

6.1. Учасник Акції, що став 3-м і/або 300-м серед загального Обліку (нумерації) усіх «Візитів до бабусь» (відповідно до положень п.4.1.8 та п.4.1.9. даних Правил), і відповідно виконав всі умови даних Правил, для отримання Призу повинен підтвердити свій результат, натиснувши кнопку “Замовити приз”.

6.2. Якщо протягом 72 годин після того, як Учасник Акції успішно «пройшов Школу», виконав Правила Акції та дізнався про свою перемогу, Переможець не виконує умови, зазначені в п. 6.1 його Приз анулюється. Анульований приз залишається у розпорядженні Організатора Акції.

6.3. Кожний 3-ій Учасник Акції (відповідно до положень п.4.1.8. даних Правил) серед загального Обліку (нумерації) усіх «Візитів до бабусь», повинен ввести свій мобільний номер телефону на Сайті, після чого даний Учасник потрапляє в розділ Переможці.

Протягом 10 банківських днів з моменту потрапляння в розділ Переможців, даний Учасник отримує поповнення на мобільний телефон в розмірі 10 грн.

6.4. Кожний 300-й Учасник Акції (відповідно до положень п.4.1.9. даних Правил) серед загального Обліку (нумерації) усіх «Візитів до бабусь», повинен на Сайті Акції ввести наступні дані:

-        ПІБ

-        Ідентифікаційний номер (та прикріпити скан-копію Облікової картки платника податків)

-        Контактний телефон

Після надання відповідних даних, вони проходять Модерацію.

Перевірка (модерація) проводиться Виконавцем або уповноваженою ним особою в робочі дні протягом 72 (сімдесят двох) годин з моменту вводу данних на Сайті.

Організатор/ Виконавець Акції залишає за собою право відхиляти Учасників, які ввели невірні дані, якщо, на думку Організатора чи Виконавця вони не відповідають даним Правилам.

6.5.  Після вдалого проходження Модерації, представник Виконавця зв’язується з Переможцем за контактним телефоном вказаним самим Переможцем, для отримання від Переможця  номеру його банківської картки з платіжною системою MasterCard. Переможець несе відповідальність за правильне повідомлення представнику Виконавця (чітке та зрозуміле) номеру своєї банківської картки. Кількість спроб зв’язатися з відповідним Переможцем Акції не може перевищувати 3 (три), та проводиться з 9:00 по 18:00 протягом трьох робочих днів. Якщо Переможець не відповідає на дзвінок протягом вказаного терміну, його Приз анулюється.

Протягом 10 банківських днів з моменту проходження модерації та повідомлення представнику Виконавця номера банківської картки, даний Учасник (переможець) отримує свій Приз (передбачений п. 5.2.2. даних Правил) за допомогою послуги MasterCard MoneySend.

Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за не можливість отримання Переможцем Акції Призу, у зв’язку з неможливістю зв’язатися з таким Переможцем за контактним номером телефону вказаним ним на Сайті. 

6.6. Увага! Переможець має право на отримання відповідного Призу Акції лише за умови наявності на його сторінці у соціальній мережі інформації про Акцію на момент отримання особистого повідомлення про перемогу.

6.7 Отримання Призів Акції допускається лише особами, які отримали на них відповідне право згідно з положеннями даних Правил.

6.8. Кожен Учасник має право отримати по 1 (одному) Призу кожного типу (з переліку Призів вказаних в п.5.2. даних Правил) протягом проведення Акції.

6.9. Заміна Призів будь-яким іншим матеріальним чи не матеріальним благом не допускається.

6.10. Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості Призів, вказаних у цих Правилах. 

Увага! Організатор/Виконавець не несуть відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних.

6.10. Виконавець та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі призу (-ів) Учаснику у випадку, якщо такий Учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.11. Учасник має право відмовитися від отримання Призу, про що він повинен повідомити Організатора Акції надіславши повідомлення на поштову скриньку  info@moneysendschool.com

  

7. Інформування Учасників Акції:

 

7.1. Офіційні Правила Акції публікуються на Сайті Акції.

7.2. У разі виникнення запитань, уточнень що не розкриті у тексті офіційних правил Акції Учасники Акції можуть звернутися до Організаторів та Виконавців Акції надіславши повідомлення на поштову скриньку  info@moneysendschool.com.

 

8. Інші положення:

 

8.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов та правил проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

8.2. Учасник Акції своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і повинен їх неухильно виконувати.

8.3. Учасники Акції несуть відповідальність за правильність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.

8.4. Організатор та Виконавці Акції залишають за собою право перевірити документи (у тому числі паспорт), які засвідчують вік та особу Учасника.

8.5. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки банківських систем.

8.6. Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання/використання Призів Акції Учасникам Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, в т.ч. у випадку, якщо ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником були вказані неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якого Призу. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за будь-які технічні причини, що перешкоджають доставці електронної пошти та електронних повідомлень, а також СМС-повідомлень.

8.7. Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі в Акції та отримання Призів лише за наявності окремої в кожному випадку попередньої письмової згоди Організатора.

8.8. Організатор/Виконавці і пов’язані з проведенням Акції особи не вступають у будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Призів Акції. Організатор/Виконавці Акції не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.

8.9. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної Акції.

8.10. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції.

8.11. Всі авторські права, на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність, пов'язані з Сайтом Акції, належать Організатору та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту, обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Сайту, Учасники не отримують.

8.12. У випадку порушення Користувачем Сайту/Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавців збитків, Користувач/Учасник зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.13. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені на Сайті матеріали і за їх відповідність вимогам чинного законодавства України, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку з додавання Учасником матеріалів на Сайті.

8.14. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність у разі неможливості отримання Призу Учасником Акції, який здобув право на такий Приз, з причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції, в тому числі,  через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання однією зі сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, аварія, окупація територій, тощо), такий Приз використовується Організатором Акції за власним розсудом.

8.15. Організатор та Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Акції, що одержав право на отримання Призу, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Призи видаються тільки за умови виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Акції.

8.16. Факт використання Сайту Акції, в тому числі й участь в Акції, означає згоду Учасника Акції з даними Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі його персональні дані, можуть оброблятися Організатором та/або Виконавцем Акції для цілей даної Акції, Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

8.17. Організатор/Виконавець не компенсують Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту Акції і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п.

Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Організатору/Виконавцю Акції та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту Акції або порушення даних правил будь-яким Учасником Акції.

Учасник Акції також погоджується з тим, що Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності перед Учасником за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Організатор/Виконавець Акції був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок:

•          використання або неможливості використання Сайту Акції;

•          незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті Акції, її зміни і пересилання;

•          поведінки третіх осіб, що використовують Сайт Акції.

8.18. Організатор Акції має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції.

 

9. Персональні дані:

 

9.1. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні персональні дані (прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону, поштова та електронна адреси, ідентифікаційний код та ін.), отримані в період проведення Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані Організатором  та/або Виконавцем Акції без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про ТМ «MasterCard», і т.д. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Повідомивши Організатора Акції у письмовій формі, шляхом відправлення такого повідомлення на форму зворотнього  зв‘язку Організатора за адресою: info@moneysendschool.com.

В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» в рамках проведення Акції, вся зібрана Організатором/Виконавцем Акції інформація — персональні дані фізичних осіб, використовується ним для цілей даної Акції.

Виконавець є Володільцем персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам персональних даних.

9.2. Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.